G.M.GROUP SECURITY

พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัย
ที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเล็งเห็นว่างานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน ที่นับวันจะมีปัญหาทั้งด้านรักษาความปลอดภัย และภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในส่วนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการแข่งขันมากในปัจจุบัน

ความเป็นมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 โดยธุรกิจหลักคือ การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยคณะบุคคลที่มีแนวความคิด ปรัชญา ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาในด้าน
การบริการการรักษาความปลอดภัย เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยให้ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการด้วยการบริการครบวงจร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำด้านงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
2. มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นเลิศเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และ ค่าจ้างในสายอาชีพ
4. เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานรักษาความปลอดภัย
5. ยึดมั่น ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ทำไมต้องเลือก G.M.GROUP ?

ผู้ชำนาญการวิชาชีพรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี มั่นใจด้วยลูกค้าที่ไว้วางใจหลากหลายอุตสากรรมจากบริษัทชั้นนำ
เลือกใช้บริการจาก G.M. GROUP

ความมั่นคงการเติบโต

ฝึกอบรม

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้
บริหารและทีมงาน

คุณภาพและรางวัล

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

นวัตกรรมสมัยใหม่

นวัตกรรมสมัยใหม่

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด
ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และช่วยให้บุคลากรของทุกฝ่ายงานทำงานอย่างเป็นระเบียบ
ง่ายต่อการควบคุมมากยิ่งขึ้น

G.M.GROUP APPLICATION

สามารถติดตามการทำงานได้ง่าย และตลอดเวลาผ่านทาง Mobile Application มี Android Application ให้ผู้ว่าจ้าง Download ได้ผ่าน Play store และมี iOS Application ให้ผู้ว่าจ้าง Download ได้ผ่าน App store

Realtime Check in-out

(บันทึกเวลาเข้าออกงาน)

Realtime Report

(รายงาน)

Realtime Notify

(แจ้งเหตุ)

Realtime Guard Tour

(เดินตรวจ)

บริการของเรา

การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีแนวความคิดปรัชญาความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม และการพัฒนาในด้านการบริการ การรักษาความปลอดภัย เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการด้วยการบริการครบวงจร

ธนาคาร

หน่วยงานราชการ

หมู่บ้าน

อาคาร

โรงงาน

ลูกค้าของเรา

กิจกรรม G.M.GROUP

ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด

ที่อยู่:

บจก.รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด

757/6 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์:

02-210-0004, 064-586-9938

อีเมล์:

info@gmgroup.co.th